www.pisval.com

35 Urządzenie do rozpoznawania odcisków palców Products